Design a site like this with WordPress.com
Aloitus

INTRO BLOGIIN; olennaisimmat kirjoitukset tiivistettynä

(Päivitys 9.1.2022.)

Muutamia audio- ja videointroja alkuun koronaviruspandemiaan liittyen:

Event 201 “uuden SARS-sukuisen koronaviruspandemian” simulointiharjoitus 18.10.2019, jossa mukana mm. Kiinan ja USAn CDC, lääkefirmoja, WEF, yritysmaailman edustajia ja Gates-säätiö, ja erinomaisesti ennustettiin pörssimarkkinoiden 20–40%’n romahdukset
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/videos.html

‘Making Influenza History: The Quest for a Universal Vaccine’ 28.–30.10.2019, suunnittelua ja aietta saada ihmiset ottamaan vuosittain flunssarokote uudella mRNA-teknologialla (“pitäisi tulla jotain pelottavampaa, kuin flunssa tai influenssa”):
https://www.youtube.com/watch?v=-kFJijSgXnQ

Ehkä parhaita vidoeperehdytyksiä koko koronpandemian ja itse epäillyn SARS-COV-2’n tarkasteluun löytyy lääketieteen tohtori Samantha Baileyltä, mm:
https://www.bitchute.com/video/E4f37hcmZaT4/
https://www.bitchute.com/video/4W5ymvNCA1B0/
https://www.bitchute.com/video/rIk7OPaahfbr/
https://www.bitchute.com/video/93xLSAQPVWfk/

Syvällisempää ja laaja-alaisempaakin rakentavaa kritiikkiä ja eräänlaista tieteenfilosofista argumentointia virologiasta ja virusten todisteluista tarjoaa VIROLOGIAN tohtori Stefan Lanka (joka mm. eristänyt jättiviruksia merestä):
https://www.bitchute.com/video/qiClFsPcMbZw/
https://www.bitchute.com/video/MiASd5skRQlB/

Kiintoisasti virologi Stefan Lanka on tehnyt ns. negatiiviset kontrollikokeet kyseenalaistaen ja kumoten virologian laboratorionäytteiden analysointimetodien toimivuutta epäillyissä virusviljelmissä (CPE), ja virusgenomisekvensoinnin oikeellisuutta.
https://www.bitchute.com/video/Ie9iraWvPSYe/
Ja virologi Lankan tiimi on viimein julkaissut ainakin sekvensointitutkimuksensa kaikkien luettavaksi ‘Structural analysis of sequence data in virologyAn elementary approach using SARS-CoV-2 as an example’
https://brandfolder.com/s/3z266k74ppmnwkvfrxs6jjc?fbclid=IwAR3jXjS0c1le3FBPZtMecdaL-7Lm9D7btTHfrsUSS9EbBiQBc2geAAXEj_o
(CPE-kontrollitutkimuksen julkaisusta ei toistaiseksi itselläni tietoa.

Koronapandemian suurimmat ylikuolleisuuspiikit v. 2020 keväällä monissa maissa johtuivat todellisuudessa pelkästään liikalääkinnästä ja myrkyllisten viruslääkkeiden käytöstä, kuten lääketieteen tohtori Claus Köhnlein analysoi, josta haastatteluja:
https://www.bitchute.com/video/JN53kCLBrsaf/
https://www.bitchute.com/video/fyGrzTC0DqzY/

Biologi David Crowen lukuisia Infectios Myth -podcasteja kuunneltavissa:
https://www.podbean.com/podcast-detail/pb-hgu7y-a2260/The+Infectious+Myth/page/1
https://theinfectiousmyth.com/index2.php


TÄMÄN BLOGIN tärkeimpien kirjoitusten sisältö avattuna tiivistelmillä, joiden tarkoitus on olla perehdytys tämän vuosituhannen suurimpaan skandaaliin:

Virologia on se rokoteteollisuuden taustalla oleva peruste, tukipilari, joka tuottaa myyntipuheita rokotefirmoille. Tämän blogin päätarkoitus ja tavoite on tarkastella ulkopuolelta korruptoituneen lääketeollisuuden rokoteteollisuuden ja näiden rahoittamien tutkimusten oikeellisuutta, ja tutkiskella kriittisesti tapahtuneita virustartuntatautiepidemoita, sekä kriittisesti tutkiskella taustalla olevan virologiaa. Valitettavasti korruptoitunut lääketeollisuus ja rokoteteollisuus ei ole tuottamassa tätä tarkoitusta varten tutkimuksia, joissa olisi tutkimusasetteluna ja toimeksiantona selvittää epidemioiden virussyiden todenperäisyyttä ja virologian oikeellisuutta. Virologit saavat rahaa vain virusten ‘löytämisestä’, josta sitten rokotekauppiaat ja lääkekauppiaat sekä virustestausteollisuus ym. saavat rahaa; eivät he työttömiksi aio alkaa, tuottamalla siihen johtavia tutkimuksia. Tässä on tämän aiheen suurin haaste; ei haluta tuottaa tutkimuksia, että virologia voisi olla väärässä, että virologiaa voisi tehdä eri tavalla paremmin ja tieteellisemmin, ja että voisi olla muitakin tekijöitä ja teorioita selittämään oletettujen epidemioiden sairastuneet ja kuolleet ihmiset…

Tämän blogin teoreettisena viitekehyksenä, oletuksina ja argumentoinnin pohjana sekä virologiaa kumoavina taustatutkimuksina toimivat pääasiassa virologi tri Stefan Lankan ja biologi David Crowen sekä lääketieteen tohtorien Samantha Baileyn ja tri Claus Köhnleinin materiaalit. Vähän taustalla on myös mikrobiologit Mark Bailey ja Stefan Scoglio sekä tohtori Andrew Kaufman kuten myös biokemisti David Rasnick. Crowen, Köhnleinin ja Lankan tutkimuksista on referoitu ja käännetty suoraan otteita, muita epäsuoremmin. Tavallaan tämän blogin menettely ja sanoma lienee ainakin osittain linjassa virologien Peter Duesbergin ja Etienne de Harvenin kritiikin kanssa, siinä mielessä että molemmat kyseenalaistivat HIV-AIDS-teoriassa sen että väitetty HIV olisi aiheuttanut tautia (kyseinen retrovirus ‘oli olemassa’ muttei tehnyt mitään) ja sen sijaan argumentoivat että erityisesti liiallinen ja myrkyllinen huumeidenkäyttö sekä väärä lääkintä aiheutti lisäkuolleisuutta (tosin HIV-AIDSia ei ole tullut vielä käsiteltyä täällä).

Lähdekritiikkiä ja vasta-argumentteja on otettu kirjoituksissa huomioon, mikäli sellaista löytyy. Kirjoituksissa aina lähdeviitteet mukana, enimmäkseen alaviittein ja tosinaan suorin linkein, riippuen kirjoituksen tyylistä. Kokonaiskuvaksi alkaa hahmottua valtavan suuri skandaali, varmasti tämän vuosituhannen suurin, ehkä jopa koko maailmanhistorian suurin.

Tämän blogin päätarkoituksena on soveltaa virologiakriittisestä teoreettisesta viitekehyksestä muodostettua parempaa tutkimusmetodia useiden epidemioiden ja pandemioiden tarkasteluun tapaustutkimusten muodossa. Tarkoitus on tarkastella rakentavan kriittisesti oletettujen epidemioiden virustodisteet, ja mahdollisesti tarjota muita selityksiä taudeille ja kuolleisuudelle, mikäli virologian selitykset eivät riitä tai jos ne on kumottu osittain taikka täysin.

1 Virukset ja EV’t; kuvailua, eroja ja samankaltaisuudet

Vähän taustaa ja perusperehdytystä viruksiin ja solunulkoisiin vesikkeleihin (EV’t, mm. eksosomit), niiden samankaltaisuuksiin ja tärkeisiin eroihin. Solunulkoisia vesikkeleitä syntyy antibioottien käytöstä (myös virusviljelmissä) ja ne ovat hyvin samanlaisia viruspartikkeleihin nähden. Tärkeä johtopäätös: EV’eitä ei saa sekoittaa viruspartikkeleihin, eikä niitä saisi hyväksyä mukaan ‘tunnistettuihin’ viruksiin, niiden osaksi.
https://tartuntatautivirushaaste.wordpress.com/2021/10/22/virukset-ja-evt-kuvailua-eroja-ja-samankaltaisuudet/

2 Viruseristysten puhdistusten tärkeys ja puuttuvat paremmat puhdistukset

Perusteellinen kuvailu millainen viruseristysten puhdistus pitäisi olla, prosessi kunnolla avattuna kuvien ja videon kera. Tämä perustuu tutkimuksiin, sentrifugointilaitevalmistajan tietoihin ja ohjeisiin, sekä virologian asiantuntija Nakagomin teoriataustaan ja yleisohjeistukseen sekä tutkimuskirjallisuudesta löytyvään protokollaan. Alussa tulee ilmi että näin voitaisiin tehdä virologiassa, mutta käytännössä näin ei kuitenkaan tehdä juuri milloinkaan. Lopussa tulee ilmi että näin kunnollisia viruspuhdistuksia tehdään vielä harvemmin jos (melkein) milloinkaan.
https://tartuntatautivirushaaste.wordpress.com/2021/10/22/viruseristysten-puhdistusten-tarkeys-ja-puuttuvat-paremmat-puhdistukset/

3 Aiemmat viruseristysten puhdistukset pätemättömiä EV’n ja kontaminaation takia

Karkea, mutta laaja käännös, tärkeimmiltä osin, virologisesta katsausartikkelista ‘Purification Methods and the Presence of RNA in Virus Particles and Extracellular Vesicles’ Viruses-julkaisusta (McNamara et al. 2020). Tiedeartikkelissa tulee selväksi että solunulkoisten vesikkeleiden (EV) erottelu ja puhdistus viruspartikkeleista (virioneista) on hyvin vaikeaa, monesti tätä ei ole otettu huomioon, eikä v. 2010 ennen edes tiedetty että EV’t myös kuljettavat funktionaalisia nukleiinihappoja. Myös silloin kun EV’eitä on pyritty erottelemaan ja puhdistamaan virioneista, ei tämä ole läheskään aina onnistunut. Useimmiten edes perinteisillä viruspuhdistusmenetelmillä ei EV’eitä ja virioneita ole pystytty oikeasti erottelemaan, ei edes ultrasentrifugoinnilla. Artikkelissa tuodaan esiin v. 2020 aikana käytettyjä parempia menetelmiä jolla tämän pitäisi onnistua luotettavammin.
Tärkein johtopäätös tästä jää kuitenkin lukijalle vedettäväksi: näillä paremmilla toimivilla menetelmillä ei ole suurinta osaa virustutkimuksia tehty viime vuosina ja vuosikymmeninä (kuten ei SARS-COV-2), eikä varsinkaan vuotta 2010 aiempia tutkimuksia (kuten v. 2003 SARS-COV). Joten, miten luotettavalla pohjalla virologia todellisuudessa on? Pitäisikö kaikki virustutkimukset tehdä uusiksi paremmin menetelmin…?
https://tartuntatautivirushaaste.wordpress.com/2021/10/23/aiemmat-viruseristysten-puhdistukset-patemattomia-evn-ja-kontaminaation-takia/

4 Virustartuntataudin kunnon todistelukriteerit

Lueteltuna pääkohdissa 1–3 kunnolliset tieteelliset todistelukriteerit ja tutkimusmenetelmät, joilla falsifioitavasti voidaan havaita epäilty virus ja sitten pyrkiä aiheuttamaan sillä tauti koe-eläimiin. Ensin epäilty viruseristys täytyy fyysisesti puhdistaa, sitten siitä voidaan seuraavaksi pyrkiä sekvensoimaan epäilty virusgenomi, joka jää epäillyksi kunnes sen syyllisyys tautiin on todistettu, eli kunnes on onnistuttu aiheuttamaan tauti koe-eläimiin tieteellisessä tutkimuksessa (epäiltyjen puhdistettujen viruspartikkeleiden suora injektio ja/tai injektio infektoivasta virusviljelmästä jonka infektion aiheuttivat epäillyt viruspartikkelit); ja eläinkoe täytyy tehdä kunnon kontrolleilla jossa mukana oikea verrokkiryhmä (johon injektoidaan muuten samat aineet mutta ilman epäiltyä viruseristystä, ilman epäiltyjä viruspartikkeleita).
https://tartuntatautivirushaaste.wordpress.com/2021/10/25/virustartuntataudin-kunnon-todistelukriteerit/

5 Virusgenomisekvensoinnin riittämättömyys virustodisteeksi

Virusgenomien sekvensoinnin kuvailua, niin kuin se pitäisi uuden epäillyn viruksen kohdalla tehdä, ja miten se todella tehdään. Väistämättömäksi johtopäätökseksi tulee, että virologiassa tehdyt epäiltyjen virusgenomien sekvensoinnit eivät todista että epäillyt virusgenomit oikeasti ovat viruksen genomeja, eli peräisin viruspartikkeleista. Jää myös erittäin perusteltu epäilys siitä että väitetyt ‘ainutlaatuiset geenisekvenssit’ eivät todellisuudessa ole poissuljettuja ihmisperäisiä sekvenssejä.
https://tartuntatautivirushaaste.wordpress.com/2021/10/30/virusgenomisekvensoinnin-riittamattomyys-virustodisteeksi/

6 SARS-COV-2n ei todistettu aiheuttavan vakavaa COVIDia – LONG READ

Tärkeimpien SARS-COV-2-tutkimusten analysointi edellä esitettyjen virustodistelukriteerien perusteella. Tutkimuksista on lainattua ja karkeasti käännetty pidempiäkin osuuksia jotta tulee olennaisimmat asiat selväksi, että mitä on tutkittu ja miten, mutta erityisesti mitä ei todistettu eikä otettu huomioon. Tässä pitäisi tulla selväksi että epäillyn SARS-COV-2’n ei ole osoitettu kunnon kontrolleilla aiheuttavan väitettyä ‘vakavaa yleisvaarallista COVIDia’:
* epäiltyjä viruseristyksiä ei puhdistettu lainkaan,
* sekava näyte sekvensoitiin, puhdistettujen viruspartikkeleiden sijaan (josta ei myöskään todennettu pitkää geneettistä säiettä geelielektroforeesilla),
* eikä puhdistetuista viruspartikkeleista tehdyillä injektioilla onnistuttu aiheuttamaan kunnon kontrolleilla samaa tautia koe-eläimiin (joko suorat viruspartikkelien injektoinnit tai niiden aiheuttama infektio viljelmään, kunnolla kontrolloidusti tämäkin).
Selväksi johtopäätökseksi tulee että ei ole mitään tieteellisiä todisteita sen teorian tueksi että SARS-COV-2 aiheuttaa ‘yleisvaarallisen COVIDin’, ts. ei ole kiistatta todistettu epäillyn SARS-COV-2’n syyllisyyttä väitettyyn ‘vakavaan yleisvaaralliseen COVIDiin’. Tästä jää valtava perusteltu epäilys, josta myös seuraa se väistämätön johtopäätös että ‘korona-PCR-testit’ eivät todistetusti mittaa mitään virusta, ei edes mitään ‘ainutlaatuista virusgeenisekvenssiä’, vaan korkeintaan vain toisinpäin korrelaatiota tautisista kehoista mitattaviin ‘SARS-COV-2-geenisekvensseihin’, eli siis niin että esim. keuhkokuume aiheuttaa PCR-testin havaitsemat geenisekvenssit, ehkä jopa 1/3’sta vakavista keuhkokuumepotilaista testaa positiiviseksi ‘korona-PCR-testissä’, jotka siis tarvitsevat jonkin verran sairaalahoitoa. (Tästä myös lyhyempi kirjoitus.)
https://tartuntatautivirushaaste.wordpress.com/2021/11/05/sars-cov-2n-ei-todistettu-aiheuttavan-vakavaa-covidia-long-read/

7 SARS-CoV-1 teoria kumottu

Tätä kirjoitusta täydennetty paljon, jo 3. versio julkaistu 3.1.2022.

Useimmissa tutkimuksissa ei tehty mitään viruseristyksen puhdistusta, eikä missään sitä koitettu varmentaa toisella tavalla suoraan filtteröimällä se tiheysgradienttisentrifugointiin uuttamisen jälkeen ilman virusviljelmiä. Vain yhdessä tutkimuksessa pyrittiin virusviljelmästä puhdistamaan epäillyn SARS-CoV-1’n viruseristys, tiheysgradienttisentrifugoinnilla ennen sekvensointia, käy tässäkin kuitenkin ilmi että solunulkoisia vesikkeleitä ei ollut eristetty eikä puhdistettu viruspartikkeleista. Niitä ei oikeastaan edes otettu huomioon, kuten oli tavallista siihen aikaan, eikä tehdyn virusgenomin sekvensoinnin oikeellisuutta todistettu kunnon sekvensointikontrollilla eikä geelielektroforeesilla (ei osoitettu pitkää geneettistä säiettä tällä tavoin oikeasti löytyvän, kuten ei SARS-COV-2’ssakaan). Lisäksi tehty eläinkoe oli jälleen ilman kontrolliryhmää ja huonolaatuinen ylipäänsä. Näin ollen yhtä tärkeä johtopäätös seuraa myös tässä: Epäillyn SARS-CoV-1’n ei todistettu aiheuttavan väitettyä v. 2003 SARSia. Tämä tarkoittaa että jo tällä perusteella kaikki epäillyt SARS-COV-2-sekvensoinnit jotka luulivat löytäneensä n. 80% samankaltaisuutta tähän SARS-CoV-1’een ovat täysin arvottomia, eivätkä ne todellisuudessa havainneet mitään tartuntatautiviruksen samankaltaisuutta, vaan ehkä korkeintaan samankaltaisesti sairaiden kehojen samankaltaisia geenisekvenssejä.

Tämä myös on paljon paljastavaa siitä että virologit ovat vuosikymmenien ajan väittäneet ‘tunnistaneensa viruksia’, mutta koska juuri mitään epäiltyjä viruksia ei ole kunnolla puhdistettu eikä syy-yhteyttä tauteihin ole todistettu, on lopputuloksena vuosien ja vuosikymmenten ajan syntynyt pohjimmiltaan arvoton tietokanta. Tosiasiassa nämä virologien valtavat ‘virustietokannat’ ovat vain vuosikymmenten tulosta sairaiden ihmisten geenisekvenssibingosta, eli geenisekvenssien korrelaatiosta tauteihin, jossa vähintään yhtä todennäköinen syy (tai todennäköisempi) on että sairaat kehot aiheuttavat mitattavat sekvenssit, koska kausaatiota ei ole puhdistuksilla ja kunnollisilla kontrolloiduilla eläinkokeilla tehty.

Kirjoituksessa selitettynä perusteellisesti tutkimusten avulla toisella teorialla miksi ihmiset sairastuivat selittämättömiin keuhkokuumeisiin, mistä vakavat SARS-tapaukset ja SARS-kuolemat johtuivat todellisuudessa.
https://tartuntatautivirushaaste.wordpress.com/2021/11/09/sars-cov-1-teoria-kumottu/

8 Vakava COVID ja ylikuolleisuus aiheutuu liikalääkinnästä ja myrkyllisistä lääkkeistä

Suora karkea käännös lääketieteen tohtori Claus Köhnleinin ja tutkivan journalisti Torsten Engelbrechtin analyysistä ‘COVID-19 (excess) mortalities: viral cause impossible—drugs with key role in about 200,000 extra deaths in Europe and the US alone’ (6.10.2020). “Jäykkä tuijotus väitettyyn mahdollisesti tappavaan virukseen nimeltä SARS-CoV-2 estää todellisten syiden, erityisesti niin sanottujen COVID-19-kuolemien, paljastumisen: erittäin myrkyllisten lääkkeiden kokeellisen antamisen.” Tästä kaikesta selkeä johtopäätös on, että todennäköisesti ainakin kaikki v. 2020 ylikuolleisuuspiikit selittyvät suurimmaksi osaksi liiallisella lääkinnällä ja myrkyllisillä viruslääkkeillä sekä liian aggressiivisesta muusta hoidosta johtuen, kuten hengityskoneista ja antibiooteista. Tämä kaikki johtui viruspelosta. Globaalin pelätyn pandemian viruspelon takia on ‘varmuudeksi lääkitty liikaa’.

Ja tässä vaiheessa saattaa jo alkaa hahmottua koko tämän vuosituhannen suurin skandaali, ehkä jopa maailmanhistorian:
* Alunperin virheellisestä Wuhanin virustartuntataudin väärintulkinnasta käynnistyi viruspelko,
* jolla pakotettiin maailmanlaajuiset yhteiskuntien sulut;
* jonka johdosta ryhdyttiin vaarallisiin holtittomiin lääkekokeiluihin
→ joissa tahattomasti tapatettiin satoja tuhansia ihmisiä väärillä hoidoilla, liikalääkinnällä ja liian myrkyllisillä viruslääkkeillä
→ näistä kuolemista sitten syytettiin näkymätöntä todistamatonta tartuntatautivirusta, “kuolivat virukseen lääkkeistä huolimatta”
=> tästä myrkyllisestä ja tappavasta liikalääkinnästä, kaikkine pahoine haittavaikutuksineen väärintulkittiin ‘yleisvaarallinen vakava COVID’ syypääksi, jota vastaan alettiin rokottaa ja ehkä jopa pakkorokottaa koko planeetta, ties kuinka kauan (joka vuosi niin kauan kuin annetaan?).
Tämä tieteellinen väärintulkinta sitten on muuttunut loppumattomaksi lääketeollisuuden rokotekauppiaiden rahastukseksi…
https://tartuntatautivirushaaste.wordpress.com/2021/11/11/vakava-covid-ja-ylikuolleisuus-aiheutuu-liikalaakinnasta-ja-myrkyllisista-laakkeista/

9 Vakava COVID-hoito = turha ylikuormitus sairaanhoidolle?

Tässä kirjoituksessa tuodaan joitain syitä esiin joista myös aiheutuvat lisääntyneet hengitystieinfektiot ja lisääntynyt tehohoidon kuormitusmäärä, mutta tämän kirjoituksen tarkoitus ei ole todistella rokottamattomien määriä tehohoidossa suuntaan tai toiseen. Tässä sen sijaan pyritään selittämään sairaalaan päätyneiden koronapotilaiden saamaa hoitoa ja pohtia sen toimivuutta ja hyötyä. Kysymys herää väistämättä hoidon itsensä aiheuttama ylikuormituksen tarpeellisuudesta. Myös pyritään selittämään sairaalakuormituksen todellisia syitä, ja sitä mistä hengitystieinfektiot aiheutuvat. Rakentava ehdotus, lisähoitokokeilu: ehkä olisi parempi hoitaa epäillyt koronapotilaat vain kuten influenssa- ja keuhkokuumepotilaat on aina hoidettu ennen v. 2020. .
https://tartuntatautivirushaaste.wordpress.com/2021/11/24/vakava-covid-hoito-turha-ylikuormitus-sairaanhoidolle/

10 Suomen hallitus ja THL sairastuttavat suomalaisia politiikallaan

Tässä tulee käytyä ensin läpi väitteitä rokottamattomista ja heidän väitetystä 30-kertaisesta todennäköisyydestään joutua teholla koronarokotteen puutteen takia, jossa ainakin rokotteen väitetty hyöty osoittautuu todistamattomaksi. Sitten siirrytään moniin riskitekijöihin ja oikeisiin syihin jotka ovat sairastuttaneet suomalaisia: Suomen hallituksen ja terveysviranomaisten koronapandemiapolitiikka suoraan ja pelkästään itsessään. Suomalaiset ovat sairastuneet lisää hengitystieinfektioihin ja ehkä keuhkokuumeeseenkin ihan ilman mitään virusta, vaan johtuen pelkästään pandemiapolitiikan terveydellisistä haittavaikutuksista, joiden tarkempina syinä ovat olleet:
* monenlaisia maskihaittoja (päänsärky yleisin, myös hengitystieinfektioiden lisäriskiä hieman havaittu)
* käsien liiallinen desinfiointi on “jopa terveydelle haitallista”, tappaen immuunijärjestelmälle tärkeitä bakteereita
* lisääntynyt alkoholismi lisää mm. keuhkokuumetta
* valtavasti lisääntynyt krooninen stressi median pelko- ja vihapropagandalla tutkitusti aiheuttaa myös hengitystieinfektioita
* koronarokotteet, hallituksen ja terveysviranomaisten ihmelääkkeet, aiheuttavat itsessään monenlaisia yleisiä haittavaikutuksia, kuten kuume ja vilunväristykset, mutta ehkä myös paljon lisääntynyttä sydäntautiriskiä
* itseaiheutettu terveydenhoidon jatkuva hoitovelkakierre, erityisesti suunterveyden huollossa, aiheuttaa mm. enemmän hengitystieinfektioita ja keuhkokuumeita.
=> Kaikki nämä ovat suoria terveyshaittoja ja suoraa terveydenhuollon lisäkuormitusta, jonka Suomen hallitus ja terveysviranomaiset ovat itse aiheuttaneet, virusteoriasta huolimatta ja viruspelosta johtuen, kuten myös globaaleista terveyslinjauksista joita lähes orjallisesti noudatetaan pääpiirteittäin.
https://tartuntatautivirushaaste.wordpress.com/2021/11/28/suomen-hallitus-ja-thl-sairastuttavat-suomalaisia-politiikallaan/

11 Antakaa parempia todisteita: tietopyynnöt

THL’n vastaus tietopyyntöön (asianumerolla THL/5816/3.10.00/2021) ei tarjonnut mitään kunnollisia tieteellisiä pyydettyjä tutkimuksia. Viitatussa suomalaisten tekemässä ‘viruseristys’-tutkimuksessa ei ollut kunnon kontrolleja, viruseristystä ei puhdistettu, eikä puhdistettuja viruspartikkeleita sekvensoitu (kunnon kontrolleilla). THL’llä ei ollut antaa mitään kunnollista tieteellisiä kriteereitä täyttävää eläintutkimusta jossa olisi osoitettu viruseristyksen aiheuttavan samaa tautia koe-eläimiin kunnon kontrolleilla.

Mikäli THL’llä ym. terveysviranomaisilla ei ole antaa parempia todisteita, jotka täyttävät edellä mainitut virustodistelukriteerit (4.-kohta), on kaikki ollut turhaa… Tällöin kyseessä olisi vuosituhannen suurin skandaali: valtava tieteellinen väärintulkinta, päälle jäänyt väärä hälytys, josta on kehkeytynyt valtava poliittinen huijaus ja lääkeyhtiöiden loputon rahastus.
https://tartuntatautivirushaaste.wordpress.com/2021/11/15/antakaa-parempia-todisteita-tietopyynnot/

12 Koronapandemian todellinen tarkoitus ja taustat

Toki voi olla mahdollista että koronapandemia oli alunperinkin monella tavalla tarvittava kriisi ‘kaikkiin uhkaaviin ongelmiin’. Jo v. 2018 voitiin luotettavasti arvioida että lähes globaali taantuma tai lama oli tulossa v. 2020 aikana, jota pahasti velkaantuneet maailmantaloudet eivät olisi kestäneet sellaisenaan monista syistä (erityisesti kaikkien valtavasta velkaantuneisuudesta ja talouskasvun vähäisyydestä johtuen), vaan tästä selviytymiseksi tarvittiin taas valtavaa keskuspankkien elvytystä ja ohjauskorkojen nollaan pudottamista. Lisäksi taustalla on jo pitkään ollut nykykapitalismin yleisesti väitetty kestämättömyys monin tavoin, joita monilla vaikutusvaltaisilla tahoilla on ollut tavoitteena “nollata” kestävämmälle pohjalle (ilmastonmuutos, vihreä siirtymä, Agenda 2030 jne.).
https://tartuntatautivirushaaste.wordpress.com/2021/11/14/koronapandemian-todellinen-tarkoitus-ja-taustat/

13 1918 Pahin todistamaton influenssapandemia kumottu

Kuinka hyvin todistettu oli v. 1918 pahin influenssapandemia ikinä, johon väitetysti jopa 20–50 miljoonaa ihmistä kuoli maailmanlaajuisesti 1. maailmansodan lopussa ja jälkeen? Kuinka laadukkailla tutkimuksilla ja kuinka monen ruumiin näytteen perusteella tähän arvioon on päädytty? Onko varmuutta että kyseessä oli varmasti vain 1 virus? Onko muita selityksiä ja teorioita influenssatartuntatautiteorian sijaan olemassa? Kuolivatko kaikki 20–50 miljoonaa ihmistä varmasti yhteen influenssavirukseen…? Olisiko tästä jotain tärkeää opittavaa nykyiseen 2020-luvun koronapandemiaan liittyen?
https://tartuntatautivirushaaste.wordpress.com/2022/01/09/1918-pahin-todistamaton-influenssapandemia-kumottu/

14. Itsepahennetun isorokon toinen teoria

Itsepahennetun isorokon voittaminen hirmuhoidoista ja rokotuksista luopumalla, hygienian avulla
– Toinen teoria isorokosta

https://tartuntatautivirushaaste.wordpress.com/2022/03/22/itsepahennetun-isorokon-toinen-teoria/Advertisement

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: