Koronapandemian todellinen tarkoitus ja taustat

Tiivistettynä:

Ei ollut mitään leviävää ylikuolleisuusuhkaa, ei Kiinassa muihin kaupunkeihin Wuhanista (vain siellä oli 8x keuhkokuumeylikuolleisuus), eikä Euroopan ja USAn maissakaan ollut kuin virusteorian logiikasta poikkeavia ylikuolleisuuspiikkejä huhtikuussa, joita ei edes löytynyt läheskään kaikista Euroopan maista, ehkä vain joka toisessa. Ei ole mitään kunnon tieteellisiä tutkimuksia eikä todisteita siitä että SARS-COV-2’n aiheuttaisi “vakavaa yleisvaarallista COVIDia” – eikä THL’lläkään ollut esittää mitään tieteellisiä kriteereitä täyttäviä todisteita (tietopyyntö THL/5816/3.10.00/2021). Sen sijaan v. 2020 ‘COVID-ylikuolleisuudet’ aiheutuivat todennäköisimmin pelkästään liikalääkinnästä viruspelosta johtuen, jotka kirjattiin väärin ‘COVID-kuolemiksi lääkityksestä huolimatta’. Kyseessä on jatkuva väärä hälytys, tieteellinen väärintulkinta (“vakava COVID”) ja jatkuva moniulotteinen poliittinen huijaus maailmanjärjestyksen muuttamiseksi jopa laittomin keinoin = vuosituhannen suurin skandaali, ehkä jopa koko maailmanhistorian kauhein skandaali.

Koronapandemia oli todennäköisesti myös tekosyy tukea maailman talouksia ja rahoitusmarkkinoita niitä uhkaavalta sykliseltä taantumalta joka olisi johtanut pahempaan stagflaatiolamaan (edessä joka tapauksessa), ajaa alas oikeusvaltiot sekä saada ihmiset tarkempaan kontrolliin heidän elintasonsa huonontuessa tämän vuosikymmenen aikana Agenda 2030’n ja ns. Great Resetin myötä “kestävämmälle pohjalle”. Event 201’ssä 2kk ennen pandemian alkua 18.10.2019 oli tämä kaikki “tulevan koronaviruspandemian hallinta” harjoiteltu hyvin. Tästä kaikesta tarkemmin tässä kirjoituksessa.

Väitetyn koronaviruspandemian epäilyttävät taustat:

Jo vuonna 2018 eräät taloustieteilijät ennustivat että v. 2020 tulisi alkamaan seuraava taantuma ja jopa finanssikriisi (esim. Nouriel Roubini 14.9.2018) joka olisi tdn. rajumpi ja pitkäkestoisempi kuin finanssikriisi 2008.[1,2] Vuoden 2019 kesän aikana tapahtunut tuottokäyrän inversio varmisti että taantuma tai lama alkaisi viimeistään lähitulevaisuudessa, mediaani-arviolla 15–16 kk päästä inversiosta[3], tai 8, 13, 18 kk päästä inversiosta, kuten viimeisten 3 taantuman alkaessa[4], eli ehkä jo 2020 aikana. Tämän lisäksi monet ekonomit olivat huolissaan yritysten hälyttävästä velkaantuneisuudesta kauan kestäneessä nollakorkoympäristössä, mikä olisi suuri ongelma seuraavan syklisen taantuman tullessa erityisesti[5]. Jo vuoden 2018 lopulla alkoi käydä selväksi osakemarkkinoiden negatiivisista reaktioista ja silloisen presidentti Trumpin raivoisasta vastustuksesta USAn keskuspankin koronnostoihin, että USAn talous ei tulisi kestämään yli 2,25–2,5% korkoja[6], ja Trump alkoi jo v. 2019 vaatia koronlaskuja[7], ja v. 2019 syksyllä alkoi USAssa jo korkojen nousupaine ja pula likviditeetistä, ja USAn keskuspankki aloitti jälleen rahoitusmarkkinoiden elvytystoimet[8, 9, 10]. Kuitenkaan parin-kolmen vuoden korkojen nostojen nostojen ja elvytysohjelman alasajon jälkeen ei olisi tullut kuulonkaan yhtäkkiä vetää korkoja kertaheitolla nollaan ja aloittaa elvytystä täysillä uudestaan, rahoitusmarkkinoiden ja koko talousjärjestelmän uskottavuuden säilyttämiseksi, siis ei ainakaan ilman mitään pakottavaa kriisiä…
→ Eli asiantuntijat tiesivät että taantuma tai lama oli tulossa, johon oli pakko varautua. Mutta selväksi oli tullut että USAn talous ei olisi kestänyt nousu-uralla pidemmän päälle ilman keskuspankkien rahoitusmarkkinoiden tukea. Trump puolestaan halusi tulla uudelleen valituksi mutta vaalilupaustensa takia “USAn vahvasta taloudesta” ja “USAn velan leikkaamisesta”[11], ei missään nimessä olisi tullut kyseeseen syklisen laman kohtaaminen vaalivuonna 2020 tai edes riski sen alkamisesta, ei ainakaan ilman jotain hyvää ulkopuolista syytä, jotain jota syyttää siitä. Ei Trumpin uudelleenvalintakampanjaan olisi millään sopinut syklisen taantuman kohtaaminen vaalivuonna laskevine pörssimarkkinoineen, josta häntä olisi voinut syyttää, sillä se olisi ollut varma häviö heti kättelyssä. Käytännössä voidaan päätellä että jopa USAn edellisellä presidentillä oli tarve löytää ja hyödyntää jotain kriisiä tai hyvin pakottavaa uhkaa joka olisi toiminut tekosyynä aloittaa valtavat USAn keskuspankin elvytystoimet firmojen konkurssiaallon välttämiseksi ja talouden tukemiseksi sekä tietenkin pörssimarkkinoiden nostattamiseksi (joita hän tunnetusti seurasi tauotta koko presidenttiytensä ajan jopa yrittäen twiittailla niitä ylös ja alas säännöllisesti)…

Lokakuussa 2019 tapahtui Event 201 jossa harjoiteltiin uuden koronaviruspandemian hallintaa, jossa SARSille ja MERSille sukua oleva uusi koronavirus levisi lepakoista ihmisiin globaaliksi pandemiaksi yhtä tarttuvana kuin influenssa, jossa oireina oli joko miedon flunssan oireita tai vaikeaa keuhkokuumetta. Harjoituksessa valmistauduttiin kaikenlaiseen kriisinhallintaan lääkkeiden, rokotteiden, logistiikan, disinformaation hallintaan terveysviranomaisten kanssa ja keskuspankkien talouksien tukeen sekä ennustettiin osakemarkkinoiden 20–40% romahdukset (jotka tapahtuivat tarkasti muutaman kuukauden kuluttua). Mukana oli terveysasiantuntijoita Johns Hopkins -yliopistosta, edustajia Kiinan ja USAn tartuntatautitorjuntavirastoista (CDC), lukuisia yritysmaailman edustajia eri aloilta (mm. lääkefirmoista, logistiikkayhtiöistä, tiedotusalalta ja rahoitusmaailmasta). Tämän harjoituksen valiokunnan kutsui koolle Maailman talousfoorumi (WEF) ja sitä sponsoroi Gates-säätiö. Harjoitus alkoi New Yorkissa 18.10.2019 josta videot ladattiin Youtubeen 4.11.2019.[12]

No onko nykyinen esitetty koronapandemia sitten kuinka todellista, onko syytä epäillä sen tieteellistä oikeellisuutta? Tarkastellaan muutamaa olennaisinta ydinasiaa:

1) Tutkimuksen mukaan ei ollut mitään Wuhanista muualle Kiinaan leviävää keuhkokuumeylikuolleisuutta v. 2020 1. kvartaalilla, jolloin epäilty virus olisi ollut tappavimmillaan, vaan tutkitusti ainoastaan Wuhanissa oli yli 8-kertainen ylikuolleisuus keuhkokuumetapauksista, mutta muualla Kiinassa ei yhtään, eikä muutakaan ylikuolleisuutta. Wuhan puolestaan oli avoinna melkein 2 kk ajan kun keuhkokuumetapauksia raportoitiin koko ajan enemmän ja enemmän, eli ihmiset liikkuivat vapaasti tänä aikana Wuhanissa ja sieltä pois.[13] Dokumentoidusti ainakin n. 300.000 ihmistä lähti karkuun Wuhanista 23.1.2020 pelkästään junalla 8 tunnin aikana, klo 2-10 aikana, juuri ennen lockdowneja joista tuli 8 tunnin ennakkovaroitus Wuhanissa.[14] Eli Kiinassa ei ollut leviävää ylikuolleisuutta vaan ainoastaan Wuhanin ylikuolleisuuspiikki, ja sama ilmiö toistui lukuisissa Euroopan maissa ja USAssa joissa raportoitiin huhtikuun aikana ylikuolleisuuspiikki n. 2-3 viikon aikana. Tällainen käytös vaikuttaa mahdottomalta epäillyn uuden ylikuolleisuutta aiheuttavan viruksen kohdalla.
Ei ole kunnollisia tieteellisiä todisteita siitä että epäilty SARS-COV-2 aiheuttaa väitetyn “vakavan yleisvaarallisen COVIDin”. Missään virologian tutkimuksissa ei ole ollut kunnon tieteellisiä kontrolleja joka vaiheessa mukana todistamassa menetelmien oikeellisuutta.

2) Epäiltyjä viruspartikkeleita ei ole kiistatta tunnistettu
eli siis ei ole puhdistettu epäiltyä viruseristystä, josta olisi sitten sekvensoitu epäilty virusgenomi täysin puhdistetuista epäillyistä viruspartikkeleista niin että olisi varmuudella voitu tietää että sekvensoitava genomi on todella virusgenomia, eli viruspartikkeleista peräisin. Päinvastoin, lähes kaikissa viime vuosien ja vuosikymmenten virustutkimuksissa on ollut solunulkoiset vesikkelit mukana sotkemassa tutkimukset, mikä tarkoittaa että ‘tunnistetut virukset’ eivät tosiasiassa ole olleet mitään oikeita viruksia, myös v. 2003 SARS-COVin ja v.2019 SARS-COV-2’n kohdalla. Eli toisin sanoen, ei ole todistettu että PCR-testit mittaavat mitään virussekvenssejä.

3) Ei myöskään ole voitu em. puhdistetulla viruseristyksellä aiheuttaa eläinkokeissa tautia, niin että puhdistetut viruspartikkelit injektoidaan joko suoraan koe-eläimiin tai sitten niillä itsellään ainakin aiheutetaan infektoiva virusviljelmä, josta sitten tehdään injektio koe-eläimiin ja aiheutetaan samaa epäiltyä tautia, niin että mukana on kunnon kontrolliryhmä johon injektoidaan samat ainekset, paitsi ilman viruseristystä (eli kontrolleina terveen henkilön ‘virusviljeltyä’ näytettä ja jokin muu viruksettoman sairaan, esim. kuumeisen henkilön ‘virusviljelty’ kontrolli-injektio. Täten, ei ole voitu todistaa että epäillyt viruspartikkelit aiheuttavat tautia, eli siis syysuhde (kausaatio) on jäänyt todistamatta. Joten PCR-testien mittaamat X-sekvenssit eivät ole mitään taudinaiheuttajia.

→ Näin ollen ei ole todistettu että epäilty SARS-COV-2 aiheuttaa vakavan ja yleisvaarallisen COVIDin kenellekään; eikä myöskään todistettu PCR-testien mittaavan mitään taudinaiheuttajaa, vaan ne voivat yhtä hyvin mitata vain sairaiden ihmisten kehojen tuottamia geenisekvenssejä.

4) Todennäköisemmin v. 2020 ensimmäiset ns. ‘vakavimmat COVID-tapaukset’ ja COVID-ylikuolleisuuspiikit aiheutuivat vain ylilääkinnästä ja myrkyllisten viruslääkkeiden holtittomasta ja vastuuttomasta kokeellisesta käytöstä WHO’n ym. laajoissa kansainvälisissä tutkimuksissa. Kaikissa niissä maissa joissa kokeellinen yliannosteltu (klorokiinien) lääkintä ja myrkyllisten viruslääkkeiden koekäyttö aloitettiin suuressa määrin maaliskuun 2020 puolivälissä–loppupuolella, aiheutui hurjat ylikuolleisuuspiikit n. 2-3 viikkoa tämän jälkeen, jotka kestivät n. 2-3 viikkoa, mutta useissa naapurimaissa joissa näitä lääkekokeiluja ei ollut, ei myöskään ollut mitään verrattavia ylikuolleisuuspiikkejä.
Nämä kaikki kuolemat kirjattiin ‘COVID-kuolemiksi’ lääkkeistä huolimatta, kun oikeasti kuolinsyyt olisivat olleet pelkkä ylilääkintä ja väärät myrkylliset lääkkeet, viruspelosta johtuen, ei väitetystä viruksesta. Tämä voidaan myös päätellä siitä, että epäillystä ‘uudesta koronaviruksesta’ ei ole ns. fyysisiä todisteita, kun taas lääkkeiden haitoista on. Tästä ylilääkinnän aiheuttamasta kuolleisuudesta on näyttöä muissakin epidemioissa viime vuosisadalta.[15]
→ Väärintulkituista ylikuolleisuuksista aiheutuivat väärin tulkitut ‘vakavat yleisvaaralliset COVIDit’, joita alettiin hoitaa väärin, aivan liian kuormittavalla hoidolla turhaan, ja nämä terveydenhoitoa kuormittavat pitkät hoidot ja paikoin ylilääkintäkin jatkuu edelleen, aivan turhaan.
=> Nämä aiemmat väärintulkinnat ovat johtaneet täysin vääriin muihin rajoitustoimenpiteisiin sekä turhiin ja toimimattomiin rokotuksiin, ehkä jopa koko planeetan rokottamiseen, kenties jopa pakkorokottamiseen 2 kertaa vuodessa, jolle ei loppua näy…

5) Ajavia voimia koronapandemian taustalla

Euroopan komission tiekartasta käy selväksi, että EU-kansalaisten rokotuspassi oli suunnitteilla jo vuonna 2018. Sitten vuonna 2019 alkoi tähän liittyvä toteutettavuustutkimus (feasibility study). Näihin aikoihin tuotettiin myös raportteja, joilla seurattiin ihmisten rokotuksiin suhtautumista. Tarkoituksena ollut antaa jäsenmaille työvälineitä, joilla saada ihmisistä rokotteille myönteisempiä (‘present guidance that can support Member States in countering vaccine hesitancy’). EU’n digiloikan ja rokotepassijärjestelmän ripeä toteuttaminen ei kuitenkaan olisi ollut mahdollista ilman koronaviruksen kaltaista pandemiaa, jollaiseksi sen WHO julisti.[16]

Lokakuussa 2019 Milken-instituutin paneelikeskustelussa joukko lääketieteen vaikuttajia, mm. Yhdysvaltain ‘koronatsaari’ Anthony Fauci, pohtivat keinoja kehittää uudenlaisia tapoja rokotteiden valmistukseksi ja saada suuri yleisö kiinnostumaan niistä. Keskustelijoita kiinnosti erityisesti uudenlainen “yleinen influenssarokote” (universal flu vaccine), mutta ongelmaksi koettiin se, ettei sana “flunssa” tai “influenssa” herätä ihmisissä tarpeeksi huolta, pelkoa eikä halua ottaa vuosittaista rokotetta. Paneelia vetävä The New Yorkerin toimittaja Michael Specter kysyykin: “Tarvitsemmeko paljon kuolemia, jotta [tarvittava] kiireellisyyden tuntu syntyy?” Paneelikeskustelussa paljastuu paljon lääkejättien ja valtion terveysviranomaisten ajattelutavasta. Panelistit esimerkiksi valittavat sitä, että jos he tekevät liian hyvää työtä kansanterveyden parissa, he menettävät rahoitusta viruksia torjuvien tuotteiden kehittämiseen. Biolääketieteen tutkimusjohtaja Rick Bright toteaa: “Jos voimme siirtyä synteettisempiin, nukleiinihappopohjaisiin, lähetti-RNA-pohjaisiin rokotteisiin, nämä sekvenssit voidaan jakaa nopeasti ympäri maailmaa.” Hänen mukaansa ei olisi liian hullua ajatella, että uudenlainen virus alkaisi levitä jossain Kiinassa ja että siitä voitaisiin ottaa talteen viruksen RNA rokotteiden kehittämiseksi.[17]

6) Analyysejä koronapandemian todellisesta tarkoituksesta:

Cardiffin yliopistossa Walesissa työskentelevä italialaistutkija Vighi väittää, että lukitusten ja taloudellisten transaktioiden maailmanlaajuisen keskeyttämisen tarkoituksena oli antaa Yhdysvaltojen keskuspankille mahdollisuus lykätä hyperinflaatiota, uutta ja entistä pahempaa talouden romahdusta.
Valtavirran narratiivi pitäisi siis kääntää päinvastaiseksi, väittää Vighi. Osakemarkkinat eivät romahtaneet maaliskuussa 2020 siksi, että yhteiskunnat suljettiin koronaviruksen vuoksi: pikemminkin sulkutiloja määrättiin, koska rahoitusmarkkinat olivat romahtamassa. Lukitusten myötä liiketoimet keskeytettiin, mikä vähensi luoton kysyntää ja pysäytti taloutta vaivaavan “tartunnan”.
Vuonna 2019 maailmantaloutta vaivasi sama sairaus, joka oli aiheuttanut vuoden 2008 asuntolainakriisin. Se tukehtui kestämättömään velkaan. Nyt tarvittiin poikkeuksellisia toimia rahoitusrakenteiden rakenneuudistuksen toteuttamiseksi: talouden moottori täytyi sammuttaa. Jos rahoitussektorille pumpattu valtava määrä likviditeettiä olisi päätynyt arkisiin liiketoimiin, olisi syntynyt rahapoliittinen tsunami, jolla olisi ollut katastrofaaliset seuraukset.
Vighin mielestä ahdinkomme ytimessä on ylitsepääsemätön rakenteellinen umpikuja. Velkarahoitukseen perustuva kapitalismi on saavuttanut kasvunsa rajat. Pääomat suuntaavat rahoitusmarkkinoille, koska työhön perustuva talous on yhä kannattamattomampaa. Vighi selittää, miten tähän on tultu, joten aiheesta kiinnostunut voi syventyä kapitalismin ”liikkuvaan ristiriitaan”.
Lopputulos joka tapauksessa on, että ”meneillään oleva paradigman muutos on välttämätön edellytys kapitalismin (dystooppiselle) selviytymiselle, sillä kapitalismi ei enää kykene uusintamaan itseään massapalkkatyön ja siihen liittyvän kulutusutopian avulla”.
Vighi on vakuuttunut siitä, että ”systeeminen romahdus saneli pandemia-agendan”. Kyseessä on ”sellaisen tuotantotavan kannattavuuden laskusuhdanne, jonka automaatio tekee tarpeettomaksi”. Tästä sisäänrakennetusta syystä kapitalismi on ”yhä riippuvaisempi julkisesta velasta, matalista palkoista, varallisuuden ja vallan keskittämisestä, pysyvästä poikkeustilasta ja rahoitusakrobatiasta”.[…]
Kuten odotettiin, koronakriisi on antanut Fedille mahdollisuuden järjestää rahoitusalan uudelleen painamalla jatkuvasti miljardeja dollareita tyhjästä. Se on myös nopeuttanut pienten ja keskisuurten yritysten häviämistä ja antanut suurten konsernien monopolisoida kauppavirtoja.
Se on lisäksi edelleen alentanut työntekijöiden palkkoja ja helpottanut huomattavia pääomasäästöjä “älykkään työnteon” avulla, mahdollistanut sähköisen kaupankäynnin kasvun, teknologiajättien kasvun ja lääketehtaiden lisääntymisen (tähän kuuluu myös paljon parjattu muoviteollisuus, joka tuottaa nyt viikoittain miljoonia uusia kasvomaskeja ja käsineitä, joista monet päätyvät valtameriä ja muuta luontoa saastuttamaan).
[…]
“Koronarikoksen” taloudellinen motiivi on sijoitettava laajempaan yhteiskunnallisen muutoksen kontekstiin. Jos raaputamme virallisen kertomuksen pintaa, “uusfeodaalinen skenaario” alkaa hahmottua. Yhä tuottamattomampien kuluttajien massoja säännellään ja heitetään syrjään yksinkertaisesti siksi, että globalistit eivät enää tiedä, mitä heidän kanssaan pitäisi tehdä.
Köyhtynyt keskiluokka on nyt yhdessä alityöllistettyjen ja syrjäytyneiden kanssa “ongelma”, jota on käsiteltävä lukitusten, ulkonaliikkumiskieltojen, joukkorokotusten, propagandan ja yhteiskunnan militarisoimisen keinoin eikä työn, kulutuksen, osallistuvan demokratian, sosiaalisten oikeuksien (jotka kollektiivisessa mielikuvituksessa on korvattu vähemmistöjen oikeuksilla) ja “hyvin ansaittujen lomien” porkkanalla.[18]”

Olli Tammilehto pohti koronapassin todellista pidemmän aikavälin tarkoitusta hyvin myös:
“Rokotepassilla ei siis ole mitään tekemistä terveyden kanssa. Mistä oikein on kysymys? Ainakin hanke on rokoteyhtiöiden rahasampo: ihmiset pakotetaan ottamaan vähän päästä uusia tehosterokotteita tai laboratorioista sikiäviä geeniterapioita mitä erilaisimpien todellisten tai luuloteltujen uhkien torjumiseksi[4]. Rokote- ja lääkeyhtiöt saavat miljardien eurojen voitot ja voivat kasvattaa rikollista liiketoimintaansa.
Rokotepassi on kuitenkin myös paljon muuta. Asiaa kuvastaa se, että EU on valmistellut sitä jo ainakin kaksi vuotta ennen koronaepidemiaa[5]. Tästä huolimatta vielä viime vuonna puheet rokotepassista leimattiin salaliittoteorioiksi. Salailuun on syytä, sillä esimerkiksi WHO:n globaalia rokotepassia koskevan dokumentin mukaan siihen halutaan liittää mitä erilaisimpia tietoja ihmisen terveydestä ja elämästä[6]. On mahdollista, että rokotepassia näyttämällä kulloinenkin portinvartija tai sellaisena toimiva elektroninen järjestelmä pääsee käsiksi mitä erilaisimpiin ihmiseen liittyviin tietokantoihin.
Samanaikaisesti rokotepassin kanssa on valmisteltu EU:n tasolla ja myös globaalisti digitaalista henkilöllisyystodistusta tai -lompakkoa, johon kasattaisiin suuri määrä ihmistä koskevia tietoja[7]. Lisäksi keskuspankit ja niiden ”keskuspankki” eli Kansainvälinen järjestelypankki ovat ajaneet käteisen rahan poistamista ja sen korvaamista digitaalisella keskuspankkirahalla. Tämän digirahan käytön jokainen sentti olisi keskitetyssä tietokonevalvonnassa, ja se voitaisiin milloin tahansa vetää pois huonosti käyttäytyvän ihmisen ”taskusta”.[8]On paljon merkkejä siitä, että rokotepassin halutaan toimia digirahalompakkona ja -henkilöllisyystodistuksena[9]. Näin ihmisen elämä saataisiin täydellisesti keskitettyyn kontrolliin.
[…]
Rokotepassi on siis väline, jolla meitä siirretään yhtä pidemmälle kyberkapitalismiin. Tämän uuden vallan ja resurssien kasaamisjärjestelmän raaka-aineita ovat meidän kehomme ja valtavat meitä koskevat tietomäärät[12].
Yksi keskeinen vanhaa perintöä oleva järjestelmä, joka näköjään haittaa liikaa tämän uuden kapitalismin toimintaa on parlamentaarinen demokratia. Se on monella tavalla ollut todellista valtaa pitävien kannalta hyvä järjestelmä, koska sen avulla ihmiset on saatu uskomaan, että suuria yhtiöitä hyödyttävät muutokset ovat juuri sitä, mitä ihmisten enemmistö haluaa. Järjestelmän varjopuoli vallan kannalta on kuitenkin ollut se, että sen elimellisenä osana olleet kansalaisoikeudet ovat luoneet ihmisille reaalisia vaikuttamismahdollisuuksia. Nyt tämäkin demokratian hitunen halutaan ilmeisesti hävittää ja siirtyä totalitaarisen tarkkailun ja välittömän rankaisemisen järjestelmään.
Jotta tämän siirtymän tuska ei kanavoituisi valtaa pitäviin, on jostakin ihmisryhmästä tehtävä syntipukki kuten aiemmissakin totalitaarisissa järjestelmissä. Ja juuri tämä on tarkkailun ja valvonnan ohella toinen rokotepassin funktio: piikityksestä kieltäytyvistä tehdään uusia “kansanvihollisia”, uusia “vastavallankumouksellisia revisionisteja”, uusia ”ali-ihmisiä” ja ehkä myös uusia “juutalaisia”. Muun muassa seuraavia asioita rokottamattomilta on ehdotettu kiellettäväksi ja joissain maissa jo kiellettykin: ravintolat, kuntosalit, urheilupaikat, kaupat, opiskelu, autolla ajo, vakuutukset, sosiaalituet, sairaalat, pankkilainat ja palkan saaminen. Ajatuksena on varmaan, että vielä näidenkin rajoitusten jälkeen rokotteista kieltäytyvät suorastaan pyytävät päästä vankilaan tai keskitysleirille.”[19]

Johtopäätöksiä voidaan vetää seuraavasti: Koronapandemia on tieteellinen väärintulkinta, väärä hälytys, joka johti viruspelosta johtuen liikalääkinnän aiheuttamiin ylikuolleisuuksiin joita peitellään rajusti uskottavuuden säilyttämiseksi ja vastuista luistamiseksi. Taustalla on poliitikkojen ja eliittien selviytymistaistelu ennakoidusta taantumasta ja siitä seuraavasta nykyisestä pitkästä ankarasta stagflaatiolamasta selviäminen, harhauttamalla kansanjoukkojen huomiota jatkuvasti uusiin uhkiin ja vihaamaan toinen toisiaan. Tämän takia kansat täytyy myös saada tarkempaan kontrolliin pakkorokotepasseilla ja tekeillä olevalla orwellimaisella yhteiskunnallisella pisteytysjärjestelmällä. Toki taustalla on myös korruptoituneen lääketeollisuuden rokotefirmojen ansaintalogiikallaan: keksiä olemattomia uhkia ja rahastaa keksimillään lääkkeillä näitä ‘uhkia’ vastaan.


[1]

[2]

https://www.project-syndicate.org/commentary/financial-crisis-in-2020-worse-than-2008-by-nouriel-roubini-and-brunello-rosa-2018-09

[3]

https://www.cnbc.com/2019/08/13/after-yield-curve-inverts-stocks-typically-have-18-months-before-doom.html

[4]

https://www.forbes.com/sites/chuckjones/2020/12/31/2019s-yield-curve-inversion-means-a-recession-could-hit-in-2020/

[5]

https://www.cnbc.com/2018/09/12/the-biggest-red-flag-for-the-next-recession-corporate-debt-to-cash-ratios-top-economist-says.html

[6]

https://www.bbc.com/news/business-46624722

[7]

https://www.reuters.com/article/us-usa-fed-trump-idUSKCN1VB1I2

[8]

[9]

https://www.cnbc.com/2019/10/23/fed-repo-overnight-operations-level-to-increase-to-120-billion.html

[10]

https://www.cnbc.com/2019/12/30/the-fed-seems-to-have-halted-a-potential-crisis-in-the-repo-market.html

[11]

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-37982000

[12]

https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/media

[13]

https://www.bmj.com/content/372/bmj.n415

[14]

https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_lockdown_in_China

https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/3048974

[15]

[16]

https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/media

erityisesti:

[17]

[18]

[19]

http://www.tammilehto.info/blogi/2021/09/08/rokotepassi-totalitarismin-tyokalu/

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

Create your website with WordPress.com
Aloitus
%d bloggaajaa tykkää tästä: